วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

แฟชั่น ผ้ามือสอง

      อีกมุมมองหนึ่งของคนที่รักแฟชั่น เสื้อผ้ามือสอง              
ซึ่งเป็นมุนเล็กๆ อันเป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ มันคือ
ธุรกิจสินค้ามือสอง หรือผ้ากระสอบ 
     สินค้าที่ผู้คนรู้จักกันดีธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับ พ่อค้า แม่ค้า และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ซื้อ เหตุเพราะได้ราคาดีของราคาถูก ซึ่งบางครั้งก็ถือเป็นการชี้วัดความสารถของผู้ซื้อ คำพูดที่ติดหูของผู้ชอบผ้ามือสอง "ตาดี ได้ ตาร้ายเสีย" หรือ "ของแท้มือสอง ของเทียมมือหนึ่ง" คำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดของกลุ่มคมที่นิยมและชื่นชอบการเลือกซื้อสินค้ามือสอง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม สามจังหวัดชายแดนใต้ ที่ยังมีความสนุกสนานในการดำเนินชีวิตที่ดูเหมือนกับว่ายังเป็นอย่างปกติ


ความหมายของผ้ามือสอง
     ผ้ามือสอง หรือผ้ากระสอบ เป็นชื่อเรียกของสินค้าที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ซึ่งอาจจะไม่ได้ผ่านการใช้งาน และอาจจะถูกใช้งานมาแล้วหลายครั้งซึ่งเป็นสินค้าที่ยังมีสภาพดีสามารถใช้งานได้ และที่สำคัญจะมีราคาถูกว่าสินค้าใหม่ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มาจากต่างประเทศ สินค้าชนิดนี้จึงเป็นที่สนใจของผู้นิยมใช้สินค้าที่มียี่ห้อดังๆ เพราะมีสภาพดี มีความสวยงาม และรูปแบบและลักษณ์ที่ทันสมัยและไม่ซ่ำกับคนอื่นๆ


ที่มาของผ้ามือสอง
     ผ้ามือสองโดยส่วยใหญ่เปผ้นสินค้าที่มียี่ห้อดังจากต่างประเทศ ที่เจ้าของใช้แส้วนำมาขายต่อซึ่งเหตุผลในการขายต่อ ก็มีที่มาแตกต่างกันไป เช่นสินค้าเหลือใช้ที่เกิดจากการย้ายบ้าน ในต่างประเทศจะมีตัวแทนตะเวนรับซื้อสินค้าจากบ้านเรือนและชุมชนต่างๆ แล้วนำมาแยกประเภทและรวบรวมบรรจุใส่กระสอบขนาดใหญ่ จัดส่งไปขายยังประเภทต่างๆ ซึ่งราคาขายจะคิดเหมาเป็นกระสอบขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า 
     ในประเภทไทยเองก็จะนิยมการนำสินค้าที่ใช้มาแล้วมาขายต่อ ในลักษณะ สมบัติผลักกันชม โดยใช้ชื่อเรียกอีกอย่างว่า เปิดท้ายขายของ ซึ่งเป็นที่แพร่หลายในพื้นที่ต่างๆแหล่งค้าผ้ามือสองหรือตลาดนัดมือสอง
     ตลางนัดที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ตลาดนัดรูสะมิแล " ตลาดนัดแหลมนก หรือบางคนเรียกว่า ตลางนัดนานาชาติ เพราะบริเวณดังกล่าว เป็นที่จับจ่ายใช้สองของชาวพม่า เขมร " และตลาดนัดเปิดท้าย เป็นต้น


ประเภทของสินค้ามือสอง
     ประเภทของสินค้ามือสอง แบบไว้้เป็นประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 เสื้อ, กางเกง, กระโปรง, ชุดชั้นใน, ชุดนอน, ชุดนักเรียน, ชุดว่ายน้ำ ฯลฯ
ประเภทที่ 2 เครื่องใช้, ผ้าปูที่นอน, ผ้าขนหนู, ผ้าห่ม, ถุงเท้า, รองเท้า, เข็มขัด, กระเป๋า ฯลฯ
ประเภทที่ 3 สินค้าที่นอกเหนือจากสองประเภทข้างต้น ได้แก่ ตุ๊กตา, เครื่องแก้ว ฯลฯ